Askrikes Elm är nu parad med Silversnipe Vectra

Vi hoppas på en kombination som bör ge stabila och arbetsdugliga apportörer med en stor vilja till samarbete.