Löp!

Nu löper både Maya och Elmi! Parningar beräknas i mitten av januari.

Guamikenis Maya Angelou kommer att paras med Silversnipe Vectra

Askrikes Elm kommer att paras med Silversnipe Vectra