Om kenneln

Askrikes kennel
-startade i början av 1980-talet på Lidingö.

Min ambition som uppfödare, är att föda upp friska labradorer som har ett vänligt och glatt sinnelag, är lätta att dressera och som lämpar sig väl för jakt och prov.

Jag baserar min uppfödning i huvudsak på engelska blodslinjer där de jaktliga egenskaperna sätts i fokus men jag söker också den exteriör på mina avelshundar som gagnar det fysiska arbetet.

Alla valpar föds upp i en småskalig hemmiljö i vardagsrum och kök och levereras enligt Kennelklubbens normer med Kennelklubbens avtal.

Valparna levereras vid 8 veckor och socialt tränade i mesta möjliga mån.
Veterinär registrerade, besiktigade, chipmärkta och försäkrade innan försäljning.
Med valpen följer en valplåda med lite tillbehör, en visselpipa som valpen lyssnar till och lite foder för den första tiden. En mapp med valpens dokumentation och lite tips.
Naturligtvis är man alltid välkommen för träningshjälp om man så önskar!

Kenneln innehar
Svenska Kennelklubbens Bruksuppfödarpris
samt har erhållit
Svenska Kennelklubbens Bruksavelspris
för Fieldcourt Dancing Pioneer (Petter).

Bitte Sjöblom
Naddö
59291 Vadstena
+46 708-36 35 32

E-post:  bittesjoblom@gmail.com